Wspieramy rozwój działalności gospodarczej

Co zyskasz dołączając do nas:

Ochronę oraz reprezentację Twoich interesów dotyczących działalności gospodarczej w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych oraz zagranicznych

Możliwość udziału w organizowanych przez nas targach, wystawach oraz giełdach

Pomoc w tworzeniu warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wsparcie dla Twoich inicjatyw gospodarczych

Wsparcie rozwoju Twojego biznesu, w szczególności poprzez udostępnianie bogatej informacji technicznej, finansowej oraz marketingowej

Porady prawne oraz finansowo-podatkowe udzielane przez naszych specjalistów

Wsparcie przy prowadzeniu badań rynku, promocji oraz innej działalności marketingowej

O izbie

Zamknij Menu